Om livet, mest som moderat miljöpolitiker

onsdag 28 oktober 2009

Var går gränsen för vad man får säga till en annan människa?

Mina starkaste minnen från årets Kyrkomöte kommer tråkigt nog inte att vara det historiska besluten om samkönade äktenskap och vigselrätt. Det kommer att vara hur otrevligt och kränkande prästen och gruppledaren för Frimodig Kyrka, Dag Sandahl bemötte två av mina vänner ute i trapphallen under pågående Kyrkomöte.

Hans uttalande har hamnat i media. Här kan ni se vad han sade, jag tänker nämligen inte skriva sådana ord på min blogg; SVD, Smålands Posten, Dagen..

För min del är det mycket intressant att följa hur hans uttalande kommer att hanteras av oss som hör talas om det, och hur Kyrkan kommer att hantera det. Hur sätter vi gränsen för hur man bemöter en annan människa?

Jag tycker att det är bra att det har kommit ut i media. Det är väldigt viktigt att människor får reda på att det är på den här nivån och på det här sättet, argumentationen förs av ledande företrädare i Kyrkomötet. Jag ställer mig bakom Karin och Susanne, ger dem mitt fulla stöd och tycker att de två visar stort civilkurage genom att inte acceptera den typen av argumentation. Jag hade gjort precis samma sak, för det är inte okej och något måste göras!

Jag kan inte låta bli att jämföra med hur språk och uppförande hanteras inom sporten, som i detta fallet verkar ha kommit betydligt längre än Svenska Kyrkan...

Inom hockeyn var det nyligen en tränare som använde samma språkbruk och han blev bötfälld av Diciplinnämnden med motiveringen ”Nämnden beaktar särskilt att tränare och andra ledare har ett särskilt ansvar att uppträda korrekt och professionellt i förhållande till domare och anser att en lämplig påföljd för den aktuella förseelsen är böter.” Läs mer i Expressen..

Inom fotbollen kan man ta exemplet Göteborgs Fotbollsförbud, som driver projektet "Nolltolerans" Jag väljer att klippa in deras text till fullo nedan, för jag tycker den var så bra att kanske Domkapitlet i Växjö Stift (som är kyrkans "innomkyrkliga domstol") kan ta lite inspiration från den när de ska hantera den anmälan, som förhoppningsvis kommer in angående Sandahls uttalande.

"Vi har under de senaste åren märkt av ett ökat inslag av våld och hot i Göteborgsfotbollen. Det gäller såväl i spelet som i språkbruk och ton i och runt matcherna. På något sätt har allvaret inom fotbollen ökat långt ner i serier och åldrar. Det innebär också att klimatet för såväl domare som spelare blivit sämre och det är något som vi måste göra något åt. Därför har Göteborgs Fotbollförbund för avsikt att på ett mycket tydligare sätt markera vad man får säga och göra på och kring planen –vi kommer att följa reglerna mycket tydligare. Det kommer bl.a. att innebära följande:

Ledare
Ledare som missköter sig i anslutning till match kommer att avvisas från planen ,vilket också medför att man blir avstängd nästa match(samma regler som gäller för spelare).Vid upprepade tillfällen kallas ledare tillsammans med representant från föreningen till Göteborgs Fotbollförbund för samtal. Föreningens ordförande meddelas brevledes automatiskt vid avvisningsärenden. Utöver detta kan ledaren få en tillrättavisning eller dömas till böter (det gäller även i fall där man använt okvalificerad spelare) Det är också ledarens ansvar att se till att bara spelare och ledare befinner sig inom det(tänkta) tekniska området.

Spelare
Nolltolerans innebär att regelboken följs betydligt tuffare och att grova svordomar och lindrigt hot mot medspelare, motspelare och domare bestraffas med grov utvisning, vilket automatiskt medför minst en matchsavstängning samt att en administrativ kostnad på 500 kr tas ut. Föreningens ordförande meddelas brevledes automatiskt vid grova utvisningar.

Publik/supporters
Föreningen ansvarar för sina supporters. Föreningar där publik/supporters missköter sig mot motståndare och domare kan dömas till poängavdrag. Särskilt uppmärksamhet kommer att ägnas åt domarens situation.

Regelverk och tävlingsbestämmelser
Vi uppmanar också spelare och ledare att tillsammans gå igenom vad som gäller i dessa frågor. Bl.a. finns det klara regler för när en domare skall avbryta matchen."

10 kommentarer:

Thérèse sa...

Jag har också tänkt parallellen till sportvärlden men inte orkat leta fram något som stödjer mina tankar. Men nu behöver jag ju inte tänka mer på det eftersom du hittat klockrena exempel! Tack för att du så tydligt visar hur galet detta uttalande är!

Jag räds främst när jag läser alla kommentarer som försvarar Dag; det är en märklig stämning som råder på flera bloggar i bloggosfären. När människor som kallar sej själva rättrogna kristna fördömer andra åt höger och vänster, gör egna tolkningar och skapar konspirationsteorier - jag blir alldeles matt. Så återigen; tack för tydliga citat, du kanske ska maila dem till Domkapitlet. Bara för säkerhets skull, menar jag ... ;-)

Maria Abrahamson sa...

Tacka min man, det är han som är sportfånen i familjen..

x sa...

Jag tycker Dag Sandahl uttryckte sig plumpt men det finns värre exempel:
a, att säga att man "röstar för kärleken" när man vill införa enkönade äktenskap och därmed antyda att de andra röstar mot kärleken.
b, att kalla motståndare till reformen för homofober. Fobi är ju en sjuklig räddsla.
c, att likt Olle Burell i TV kalla dem som var mot reformen för "ett brunt paket med svarta snören" (dvs antyda att motståndarna per automatik liknar nazister)
d, att likt Olle Burell i samma TV-sändning säga att motståndrna till enkönade vigslar är motståndare till alla människors lika värde.
e, att ständigt låta påskina att reformens motståndare inte är "mogna" eller "framme" utan rädda människor som aldrig mött homosexuella

Mot den bakgrunden så är visserligen Dag Sandahls uttalande plumpt, men långtifrån det grövsta övertrampet i debatten.

Andreas Holmberg sa...

Hej Maria! Tony Guldbrandzén och Erik Aurelius sammanställde ju dem som ansåg att äktenskapet var för 1 man + 1 kvinna (t.o.m. om de gått med på det pastorala undantag som kallades välsignelse av enkönade par) med dem som på 1800-talet ville bevara slaveriet. DET var alltså INTE plumpt? (NT förutsätter slaveriet och förbjuder det inte, sant, men a) påbjuder det inte heller samt b) förbjuder inte slavars befrielse). Hade Dag sammanställt er som ville göra också det kyrkliga äktenskapet könsneutralt med dem i Rfsl som så sent som på 70-talet (1900-tal!!!) talade för släktskapsneutral och mera åldersneutral sex (jfr även SOU 1976:9), jfr http://www.rsci.nu/historik.htm, hade han med rätta blivit avbruten av mötesordföranden. Men slaveriägare och slaveriförsvarare går tydligen bra att sätta sina meningsmotståndare ihop med!

Dag var plump och medvetet taskig på annat sätt om än i ett mindre sammanhang (erkänner han ju själv på sin blogg). Dumt, ja!!! Men skillnaden gentemot exemplet från hockeyn - med "mannen som använde samma språkbruk" - är ju att Dags exempel inte är irrelevant och enbart förnedrande i sitt sammanhang. Vid ett äktenskaps ingående välsignas faktiskt inte bara kärlek och frukostätning (Lars Gårdfeldt) utan också själva sexet "de tu skola varda ett kött" som Jesus säger (även om Nt81 fuskade bort "one flesh" som det står i de flesta öevrsättningar). Det som hos heteropar är en inte helt okomplicerad men i o f s fysiskt möjlig samlagsvariant blir hos manliga homopar det troligen vanligaste sättet att bli "ett kött" på (jag går inte in på hur eller OM kvinnor alls kan bli "ett kött" med varandra för att inte anses otidig).

Må vara att Dag var plump och troligen ville uttrycka sej pejorativt (inte bara rakt på sak), men det ÄR faktiskt den rent sexuella samlevnaden som den etiska diskussionen gäller. Att två av samma kön bor ihop, äter frukost ihop, stöder varandra, delar sina innersta tankar, kramas, ja, älskar varandra är inte mer etiskt komplicerat än att två syskon gör det. Det är de direkt sexuella förehavandena och möjligheten att kyrkligt välsigna dem frågan gäller (i båda fallen f.ö.). Dagens vigselrituals "underbart har du skapat man och kvinna" är absolut avsedd också som en lovprisning av den fysiska designen. "Underbart har du skapat mannen (kvinnan)" eller "underbart har du skapat man och man (kvinna och kvinna)" - nej, doxologin fungerar inte då. Nu ska vi istället tänka på att människan skapats underbart till Guds avbild, men det blir ju då inte lika tydligt att lovprisningen - och den specifika välsignelsen - också gäller den fysiska delen.

Jag har varit med om att öppna för diskussionen om pastorala medgivanden och pastorala undantag (precis som beträffande halvsyskon som faktiskt får gifta sej med varann på vissa premisser) medan kyrkan nu inte bara givit carte blanche till hs-relationer även för bs-personer (sedan 2005) utan också väljer att liksom staten tala om äktenskap och göra direkta rättelser i vår Frälsares ord: "Därför ska en man (person?) lämna sin far och sin mor (nej, sina föräldrar) och hålla sej till sin hustru (en annan person?). Och de två ska bli ett kött." Mycket, mycket knepigt och rent av ganska fräckt. Hade det inte varit bättre att helt utelämna Jesusorden ur obligatoriska vigselritualen, som Gudstjänstutskottet föreslog? (Man kan ju inte förbjuda präster att läsa som Jesus verkligen sa?).

Leif Ekstedt sa...

Hoppas Du är tillfreds med ,att staten såg till att äktenskapsbalken blev neutral d.v.s. alla parförhållanden kan leva efter samma lag om de gifter sig. Det anser jag vara alldelse utmärkt. Problemet är väl en Svenska Kyrka som med överväldigande majoritet styrs av sekulära partier. Staten skall vara neutral i frågan hur samfunden styrs. Är det inte så att vårt parti driver frågan om privata initiativ och gärna ser att avknoppningar från statlig och kommunal verksamhet kommer till stånd? Kan man tänka sig fler samfund som inrättar sig efter marknaden d.v.s. dagtingar med bibelns tolkning? Kan man tänka sig ,att Svenska Kyrkan skall vara en kyrka där samhällsmedborgare skall kunna känna sig fria gentemot partiernas önkemål?
Vi måste nog börja studera vårt partiprogram.
Dag Sandahl uttryckte sig precis som Du säger och det var klart ovärdigt.

Anonym sa...

Men vad gäller det hela egentligen. Det Dag sade är ju inte något annat än det som RFSU och RFSL beskriver som helt normalt och just med de av Dag använda orden. Inte är det väl då kränkande för en människa att höra de orden. Det handlade ju inte om Karin och Susanne personligen. Så hur kan man då bli kränkt????
För inte är man väl ute för att "sätta dit" Dag S.? Jag förstår inte problemet för damerna!

Leif Ekstedt sa...

Alla präster är naturligtvis människovänliga! Jag har enbart funnit en präst som deklarerar, att hon (Karin) är HBT vänlig präst. Det är uppenbart, att hon i framgångens stund reagerar på Dag Sandahls gliring. Hon är ju inte mer än människa.
Men Ali Baba och de fyrti rövarna var i majoritet.

Andreas Holmberg sa...

Ju mer jag funderar över saken, desto tydligare blir det för mej att det politiskt korrekta svaret på Dags fråga skulle ha varit: "Ja, varför inte?" Inte: "Så kan man inte säga."

Av Svenska kyrkans nya vigselordning att döma håller pryderiet på att fira nya triumfer: Jesus avskedstal i Joh. 15 som ersättning för äktenskapstalet i Matt. 19, som nu (OBS) i varje fall får stå kvar oförändrad om än inte obligatorisk. Och frågan uppstår om Svenska kyrkan tror sej viga homosexuella till s.k. vita äktenskap?

När en folkpartist säger "Nu ska jag gå och rösta för kärleken" och någon från Rfsl vill veta om hon däri även inbegriper den troligen vanligaste fysiska föreningen mellan två karlar (och inte bara den andliga), så är ju frågan faktiskt högst relevant om den än uttrycks på Rfsl-språk. Handlar det kristna äktenskapet fortfarande om "att de tu skola varda ett kött" när det nu även ska gälla två män (eller två kvinnor)?

Och vad ska man då säga om en upprördhet som sprider sej ända till Expressens ledarsida som i sin tur kallar den frågande "svin, svin, svin, homofob liten gubbtjuv"? (Fast det berodde väl på att han var högkyrkoman och inte från Rfsl)? Är det bara liberal prydhet? Eller är det - hemska tanke - faktiskt en liten släng av egen homofobi?

Leif Ekstedt sa...

Andreas " när en liten folkpartist"
En ganska stor sådan röstade för den vidgade tolkningen av bibeln. Den man kan kalla sekuläriserad tolkning.
Det folkpartistiska Kommunalrådet tillika Kyrkomötesledamot(var han fisk+)var mer intresserad å egna vägnar av sexköp - juniorklassade.
Själv har jag år efter år varit av den uppfattningen,att skulle övertas av Staten. Den reviderade lagen är bra lika för alla par.
Men kyrkan visade en svajande ny tolkning - allt för att få behålla vigselrätten. Fråga jag ställt har varit varför år en välsignelsakt värdelös för Svenska Kyrkan. Mammon ville vigselrätten kan man kanske säga.

Leif Ekstedt sa...

Ledsen det blev slarvig skrivet.
Men eftersom jag är för,att alla par har samma juridiska villkor i den nya äktenskapslagen så har ni min åsikt klar - alla människor har samma värde.
PS jag tror jag håller på att utveckla ordblindhet.Maria bloggen är listad min moderatlista.